Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

21:37
8461 01e9 420
Reposted fromtwice twice viaIriss Iriss
21:33
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Sponsored post
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
21:31
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viascorpix scorpix
21:28
7236 08e6 420
21:26
5408 e48f 420
21:20
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"

March 19 2017

23:29
1796 4599 420
Reposted frompesy pesy viaToshi Toshi
23:28
5046 a3ac
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaToshi Toshi
23:28
7312 e10c 420
Reposted fromthinredline thinredline viaIriss Iriss
23:23
7665 a87d 420
Reposted fromerial erial
23:22
8215 8b34 420
Reposted fromerial erial
23:22
8214 a160 420
Reposted fromerial erial
23:20
23:19
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
23:17
8288 3018 420

coqillage:

utilizing leftover moss

Reposted fromerial erial
23:17
8276 01c2 420
Reposted fromerial erial
23:14
1630 4bd8 420

dennybitte:

waiting for the night

by Denny Bitte

Reposted fromgrompfus grompfus viahouseofpain houseofpain

February 20 2017

11:38
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viascorpix scorpix
11:36
7275 5b12 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxxxkarmacoma xxxkarmacoma

July 03 2015

08:42
1143 34bd
Reposted fromspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...